หา DLL ไฟล์:

lib x32 ms x64 api-ms hp microsoft cnb system cli kbd ep0 win sql d3 ati com mfc
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หากคุณมีปัญหากับไฟล์ dll ที่หายไป - ดาวน์โหลดและแก้ไขปัญหา เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาเช่น "โปรแกรมไม่สามารถเริ่มได้เนื่องจาก [ไฟล์ dll บางไฟล์] หายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองติดตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้". เรามีไฟล์ 16.854 ขนาด 11 Gb เพียงดูหมวดหมู่หรือค้นหาเพียงแค่

หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ให้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์ / ไดรเวอร์ที่หายไปเช่น DirectX Visual C++, Qt หรือ MS Word แทนที่จะดาวน์โหลดไฟล์ dll ไฟล์เดียว

เป็นที่นิยม DLL ไฟล์: